دومین نمایشگاه فروش آثار-اکسپوی 90 (بخش دوم)

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری های تهران برگزار می کند

دومین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ایران

دبیر نمایشگاه:

بهداد لاهوتی

مدیر اجرایی:

شیرین پرتوی

شورای برگزاری:

شیرین پرتوی

بهداد لاهوتی

لیلا خرازی

قدرت اله عاقلی