نمایشگاه ها و رویداد ها

دهمین دوره نمایشگاه مجسمه های کوچک

  این نمایشگاه در دهمین سال برگزاری،با احترام و سپاس نسبت به تلاش برگزارکنندگان دوره های پیشین در جهت شکل گیری و مداومت این رویداد در صدد است در راستای اهداف تبیین شده، در دو بخش کوچک(کلاسیک) و بخش جدید کوچک در معنا رویکردها و نگاه خلاقانه هنرمندان مجسمه ساز را به نمایش بگذارد.رویداد این دوره با احترام به فرایند سپری شده در دوره های پیشین که به نهادینه شدن…

نهمین دوره نمایشگاه مجسمه های کوچک

  شاید زمانی که هنرمندان انجمن مجسمه ساز ایران، در سال 1384 تصمیم به برپایی سالانه ای با موضوعیت مجسمه های کوچک گرفتند، امیدی به ماندگاری آن نمی رفت.در این رویداد که هشت دوره از آن با همت و مشارکت اعضاء انجمن برگزار شده، مجسمه ساز آزاد است تا در محدوده «کوچک» هر آنچه می خواهد بیافریند.در طی این روند، آثار، گاه متاثر از سلیقه حاکم و بازار فروش، گاه…

هشتمین دوره نمایشگاه مجسمه های کوچک

خیزش های بزرگ از جنبش های کوچک حاصل می گردد.جویبارانی باید جاری شود تا رودی حاصل آید.نمایشگاه مجسمه های کوچک که اینک هشتمین دوره آن توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران برگزار می شود گشایشی است بسوی آفرینش و ساخت آثاری در مقیاس بزرگتر. مجسمه های کوچک از نظر خلاقیت کم و کاستی نسبت به سایر آثار نداشته و مرحله ای اجتناب ناپذیر از جریان مجسمه سازی ایران می باشند.مجسمه…

صفحه3 از4