نمایشگاه ها و رویداد ها

اولین دوره از اجرای رویداد فراخوان درختستان(زمستان1393)

به یاد باغ‌هایی که بی‌درخت شدند زمانی تهران پر از درخت و باغ بود و حالا از آن همه باغ چیزی برای ما به جا نمانده. 26 گروه مجسمه‌ساز در روز درخت‌کاری در باغ فردوس جمع شدند تا به صورت نمادین از مقوا و کارتن‌ها درخت بکارند. با این پیام که درخت‌های تنفس‌زا و حیات انگیز را تبدیل به کاغذ و مقوا نکنید. باغ فردوس یکی از معدود بازماندگان باغهای…

دهمین دوره نمایشگاه مجسمه های کوچک

  این نمایشگاه در دهمین سال برگزاری،با احترام و سپاس نسبت به تلاش برگزارکنندگان دوره های پیشین در جهت شکل گیری و مداومت این رویداد در صدد است در راستای اهداف تبیین شده، در دو بخش کوچک(کلاسیک) و بخش جدید کوچک در معنا رویکردها و نگاه خلاقانه هنرمندان مجسمه ساز را به نمایش بگذارد.رویداد این دوره با احترام به فرایند سپری شده در دوره های پیشین که به نهادینه شدن…

صفحه3 از5