نمایشگاه ها و رویداد ها

نخستین جشنواره طراحی المان های شهری قرآن و عترت

  هیات داوران اولین جشنواره قرآن و عترت ، با ارج گذاری به تمامی آثار ارسال شده به دبیرخانه ، امید آن دارد که این رویداد هنری و چشم اندازی روشن برای تمامی هنرمندان مجسمه ساز و فعال در این عرصه را به وجود آورد و به عنوان یک پدیده ارزشی و هنری به حیات خود با کیفیت مطلوبتر به راه خود ادامه دهد.این هنگامی میسر است که با اتکا…

سومین دوره از اجرای رویداد فراخوان درختستان(زمستان1396)

خلق مجسمه های نوگرا بر تنه درختان تنومند، اما خشکیده تهران، چند سالی است در محورهای پرتردد و خیابان های اصلی آغاز شده است. بهارستانِ امسال فرصتی فراهم آورد که هنرمندان در همه جای شهر، در خیابان های اصلی و فرعی،در کوچه ها و گذرهای کوچک و بزرگ؛ سازه ها و تراش های خلاق خود را بر پیکر خاموش درختان اضافه کنند تا یادگارهای سرسبزی تهران، اینبار به مثابه مجسمه…

صفحه2 از5