نمایش انفرادی آثار بهار اربابى

 

‎نمایش انفرادی آثار
بهار اربابى

‎گشایش جمعه ١٣ دى ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۲۲
‎نمایشگاه تا سه شنبه ٢٤ دى ماه ادامه دارد
‎ساعات بازدید از نمایشگاه، هر روز ساعت ۱۷ تا ۲۲

‎مجموعه فرهنگی هنری پیرسوک، اتاق كوچكِ پیرسوک

‎نشانی سواره: شیراز، خیابان رودکی، انتهای کوچه‌ی ٤، سمت چپ
‎نشانی پیاده: شیراز، خیابان کریم‌خان زند، کوچه ٣٨