تبلیغات

فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان

فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان   سازمان زیباسازی شهرداری کاشان در راستای اهداف خود مبنی بر هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی میادین شهر، از کلیه معماران، طراحان و هنرمندان محترم دعوت می نماید تا در طراحی میدان ورودی شهر و میدان کتاب شهر کاشان بصورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری نمایند: ملزومات و شناخت میادین:1- میدان ورودی شهراین میدان بعنوان یکی از ورودی…

صفحه6 از16