تبلیغات

هنرفاخر

  " سارا روحی صفت "" فصل اول - هنر فاخر " نمایشگاه پیش رو اپیزود اول از یک سه اپیزودیست .ارتباط این اپیزودها صرفا موضوعاتیست که دغدغه ذهنی هنرمند است. جمعه 28 اردیبهشت ماه 1397نمایشگاه تا سه شنبه 2 خرداد ماه 1397 ادامه داردساعت بازید : 4 الی 8 عصرگالری طراحان آزاد پنج شنبه ها تعطیل است

نمایشگاه طراحی های "رکن الدین شهابی"

از شما دعوت می شود در افتتاحیه نمایشگاه طراحی های "رکن الدین شهابی" در گالری زربین شرکت فرماییدافتتاحیه: ١١ اسفند ماهساعت:١٦ شهسوار (تنکابن).میدان شیرودی.ابتدا خیابان ورزش.کافه کتاب.گالری زربین

صفحه10 از16