کمیته انتشارات

هشتمین جلسه کمیته انتشارات

هشتمین جلسه عمومی کمیته انتشارات انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در تاریخ 17/4/1396 با حضور 15 نفر از اعضاء در محل انجمن برگزار شد و در پی آن تصمیم بر آن شد تا شماره بعدی نشریه مجسمه به «ویژه نامه دوسالانه مجسمه سازی» اختصاص یابد. بر همین اساس اعضاء در قالب 3 گروه به گردآوری اطلاعات و انجام مصاحبه در رابطه با دوسالانه های گذشته، دوسالانه حاضر و دوسالانه های…

آیین نامه کمیته انتشارات

ایین نامه کمیته انتشارات این کمیته از ارکان اصلی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است که از طریق اطلاع رسانی اخبار و رویداد های هنر مجسمه سازی ، طرح  مباحث نظری و آموزشی وانتشار اخبار مربوط به انجمن و اعضا ، به ترویج و تبلیغ مجسمه سازی میپردازد. وظایف واختیارات این کمیته به شرح زیر میباشد:•    نشرفعالیت ها و دیدگاه های انجمن واعضا•    انتشار اخبار ، رویداد ها و سایرجریانات هنری…