آیین نامه کمیته حقوقی

آیین نامه کمیته حقوقی
اهداف کمیته حقوقی:
1- تنظیم پیش نویس تغییرات مورد نیاز در اساسنامه
2- اعلام نظر در عقد قرارداد بین انجمن و اشخاص حقیقی وحقوقی بر اساس نظامنامه حرفه ای انجمن
3- اعلام نظر در هر گونه آئین نامه و مقررات داخلی انجمن از حیث انطباق با اساسنامه و قانون
4- ارائه خدمات مشاوره ای به کلیه اعضا در موضوع تنظیم قرارداد های کاری، راهنمایی و پیگیری مطالبات اعضاء از کارفرما پس از اجرای قرارداد (درصورتیکه عضو انجمن تمام موارد نظامنامه انجمن را مراعات نموده باشد)
5- آمادگی برای ارائه مشاوره حقوقی به مسئولین کمیته ها
6- داوری در حل اختلاف به این مسئولین انجمن و اعضاء و یا حل اختلاف بین اعضاء و انجمن
7- تهیه متن حقوقی با اعتبار بین المللی درباره کپی رایت
8- در مواردیکه درگیری حقوقی انجمن نیاز به وکیل یا حقوقدان داشته باشد، با تشخیص این کمیته و تایید هیات مدیره نسبت به استخدام وکیل یا حقوقدان اقدام خواهد شد.
ارکان کمیته حقوقی:
کمیته حقوقی که ابتدا به منظور رسیدگی به شکایات و حل اختلاف در انجمن تشکیل شد بنا به نظر هیات مدیره و ضرورت حمایت از حقوق مادی ومعنوی هنرمندان برای انجام وظائف خود در ارکان و تشکیلات زیر متشکل و گسترش می یابد.
کمیته حقوقی دارای ارکان زیر است:
1- شورای حقوقی: مرکب از وکلای رسمی دادگستری که با توجه به حوزه تخصص و موضوع مورد مناقشه به جلسات این کمیته دعوت میگردند.  
2- گروه مشاوران : عبارتند از اعضای محترم انجمن که در حوزه حقوقی و مسایل مربوطه دارای تجربه اجرایی یا تحصیلات مربوطه میباشند.
5- رابط هیات مدیره : یکی از اعضای هیات مدیره به عنوان عضو مدعو و رابط هیات مدیره، در جهت حفظ منافع انجمن و اعضا در جلسات این کمیته حضور میابد.
6- مسئول کمیته : مسئول این کمیته عبارت از یکی از اعضای انجمن با سابقه و آگاهی لازم از مسائل حقوقیست که با انتخاب  هیات به عنوان راس فعالیت این کمیته مسولیت تحقق اهداف و وظایف این کمیته را بر عهده دارد.
7- بایگان و حافظ پرونده ها مختومه