روابط عمومی

پنجمین جلسه کمیته روابط عمومی

با حضور:خانم ها نادری پور- رزمجو-جلیلنژاددستور جلسه: در خصوص ايجاد ارتباط و همكاري در حوزه ساير  علوم وابسته همچون جامعه شناسي

آیین نامه داخلی کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

  این کمیته به عنوان اهرم ارتباطی انجمن با سایر نهاد ها، ارگان ها و همچنین اعضای انجمن به فعالیت می پردازد. شرح‌ وظایف‌ کمیته روابط عمومی‌مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افكار و آرای اعضای انجمن و انعکاس آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ اعضا و تحقق اهداف انجمن میباشد. بی‌تردید ، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ می‌توان‌ آنها را تحت ‌عناوین‌ ارتباطات ‌، امور فرهنگی‌…