آیین نامه داخلی کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

 

این کمیته به عنوان اهرم ارتباطی انجمن با سایر نهاد ها، ارگان ها و همچنین اعضای انجمن به فعالیت می پردازد.

شرح‌ وظایف‌ کمیته روابط عمومی‌
مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افكار و آرای اعضای انجمن و انعکاس آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ اعضا و تحقق اهداف انجمن میباشد. بی‌تردید ، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ می‌توان‌ آنها را تحت ‌عناوین‌ ارتباطات ‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها ، انتشارات ‌، سنجش‌ افكار , پژوهش‌ و برنامه‌ریزی ‌دسته‌بندی‌ كرد. كه‌ در زیر به‌ تشریح ‌ این ‌ وظایف‌ می‌پردازیم‌.
- سیاستگذاری ‌، برنامه‌ریزی‌ و كاربرد شیوه ‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعكاس‌ اهداف ‌، سیاستها ، فعالیت‌ها ، برنامه‌ها و مواضع‌ انجمن به‌ مخاطبان ‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
- گردآوری ‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ اعضا ‌، سایر متخصصین، هنرمندان و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای انجمن و ارائه‌ آن‌ به‌ هیات مدیره.
- تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ اعضا و کمیته ها و زمینه‌سازی ‌برای ‌ برقراری ‌ ارتباطات‌ بین ‌ آنان‌.
- عضویت‌ و شركت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ هیات مدیره به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها ، خط مشی‌ها ، برنامه‌ها و روند فعالیتها و نیز آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.
- تدوین" تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ انجمن ‌"در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ انجمن‌ با شخصیتهای حقیقی‌ و حقوقی ‌، و سایر نهاد های مرتط با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ ارتباطات انجمن.
- برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ اعضا درباره‌ عملكرد انجمن و کمیته ها‌
- تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ انجمن‌ با مطبوعات ‌، متناسب‌ با اولویتها‌ و نیازها.
- تهیه‌ و تنظیم ‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از انجمن و فعالیت های آن به‌ اعضای جدید و داوطلبان عضویت در انجمن.
- ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات ‌، رادیو ، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای ‌اطلاع‌رسانی برنامه ها و فعالیت های انجمن.
- مشاركت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ .
- پوشش‌ تبلیغی‌ فعالیت های شاخص اعضا و گرامیداشت‌ اساتیدو پیشکسوتان.
- مدیریت‌ تبلیغات نمایشگاهها (سالانه ‌ها، اکسپو‌ و سایر فعالیت های نمایشگاهی )
- طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهداء
- تدوین‌ كتب ‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌ انجمن
- گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ ، اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها ، فعالیتها ، طرحها و برنامه‌ها ، باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
- تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملكرد هیات مدیره و کمیته ها برای‌ ارائه‌ به‌ اعضا.
- تنظیم و تهیه نظر سنجی و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ اعضا .
- تصویربرداری و مستند سازی از کلیه مراسم ها , افتتاحیه , نمایشگاه و همایش ها
- تشکیل و مدیریت آرشیو انجمن به منظور مدون سازی اطلاعات تخصصی حوزه مجسمه سازی

این کمیته با در اختیار داشتن امکانات ارتباطی انجمن نظیر سایت، نشریه ، پیامک و ... میتواند به منظور تحقق وظایف خود بهره برداری کند.

ارکان این کمیته شامل:

مسول کمیته

رابط هیات مدیره

 اعضای اصلی کمیته
منشی انجمن