پنجمین جلسه کمیته روابط عمومی


با حضور:خانم ها نادری پور- رزمجو-جلیلنژاد
دستور جلسه: در خصوص ايجاد ارتباط و همكاري در حوزه ساير  علوم وابسته همچون جامعه شناسي