هیات مدیره

نگارنادری پور

  مدیر مسئول 1395 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، تهران شمال آزاد 1395 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، هنر و معماری آزاد 1394 تا 1395 مسئول کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران 1395 دبیرنهمین نمایشگاه مجسمه های کوچک (گالری آران) 1395 برگزاری سمینار نقد و بررسی پدیدارشناسانه سلسله نمایشگاههای مجسمه های کوچک  1378 کارشناسی طراحی صنعتی، هنر و معماری آزاد 1384عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران 1380 عضو  کمیته ملی موزه…

سارا روحی صفت

بازرس فارغ التحصیل مجسمه سازی از هنر های زیبا دانشگاه تهران عضو انجمن مجسمه سازان ایران نمایشگاههای انفرادی: از مجموعه " یک شب معمولی"  گالری طراحان آزاد 1393 من نبودم    گالری طراحان آزاد 1391 +ه      گالری طراحان آزاد    1389 کدبانو      گالری طراحان آزاد  1387 رختشوی خانه   ابن سینا  1385 نمایشگاههای گروهی: لوسانجلس 1394 بینال ششم مجسمه سازی تهران   1391  بینال پنجم  مجسمه سازی تهران 1386   بینال چهارم مجسمه سازی…

صفا سبطی

دبیرهیات مدیره کارشناسی: صنایع دستی، کارشناسی ارشد: پژوهش، دکتری پژوهش هنرمقالات منتشر شده- "بدنمندی در پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس" . (نشریه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه)- "مفاهیم فلسفی مرلوپونتی بستری برای تحلیل هنر تعاملی: نگاهی به پرفورمنس کشتزار" . (نشریه علمی پژوهشی کیمیای هنر)- "مسئولیت در برابر مرگ دیگري: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس". (نشریه علمی پژوهشی غرب شناسی بنیادی)- "تحلیل تعامل مخاطب با چیدمان تعاملی «باران متن» بر…

هومن سلیمی

خزانه دار متولد بهمن ماه 1354 در تهرانفارغ التحصیل کارشناسی گرافیک عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران عضو کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران بمدت 4 سالبرگزاری 3 نمایشگاه انفرادی مجسمه و یک نمایشگاه چیدمانشرکت در 2 بینال و حضور در 3 سمپوزیوم مجسمه سازی و بیش از 50 نمایشگاه گروهی مجسمه مشارکت دربرگزاری بیش از 10 نمایشگاه گروهی ، 2 اکسپو در خانه هنرمندان و گالری شیرین و…

معصومه میرحسینی

عضو هیات مدیره متولد 1354 تهرانفارغ التحصیل مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1380عضو انجمن مجسمه سازان ایران از 1381 عضو هیات مدیره انجمن مجسمه سازان از 1387 تا 1389فعالیت در کمیته های انجمن مجسمه سازان ایران داوری در پنج جشنواره ونمایشگاهطراحی و ساخت پنج مجسمه و اینستالیشن شهری تهران نمايشگاههایادبود گرافیتی تهران گالری طراحان آزاد 1393شركت در بينال هفتم مجسمه سازي تهران 1397 شركت در بينال ششم مجسمه…

محمد مهدی صنعتی

نائب رئیس عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران جوايز اثر اول برگزيده يک دهه نقش برجستههاي شهري در دوسالانهي ديوارنگاري براي نقشبرجسته گردونه مهر. 1392 آثار شهري نقش برجسته گردونه مهر، نصب در بزرگراه صدر. 1389 نقش برجسته انگاره کهن، نصب در زيرگذر سعدي (دروازه دولت). 1394 اثر حجمي ميدان ونک. 1394 اثر حجمي براي فستيوال درختستان، نصب در خيابان وليعصر. 1395 نمايشگاهها چهارمين نمايشگاه گروهي اعضاي انجمن هنرمندان مجسمهساز…

صفحه1 از2