نگارنادری پور

 

مدیر مسئول

1395 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، تهران شمال آزاد
1395 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، هنر و معماری آزاد
1394 تا 1395 مسئول کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
1395 دبیرنهمین نمایشگاه مجسمه های کوچک (گالری آران)

1395 برگزاری سمینار نقد و بررسی پدیدارشناسانه سلسله نمایشگاههای مجسمه های کوچک 
1378 کارشناسی طراحی صنعتی، هنر و معماری آزاد
1384عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
1380 عضو  کمیته ملی موزه های ایران( ایکوم)
1393 مسئول کارگروه فرهنگی اجتماعی شورای محله فردوسی
1395 عضو کمیته تجسمی ایکوم
طراحی و ساخت بالغ بر200  مجسمه سوپررئال در موزه های مردمشناسی و تاریخی در بسیاری از نقاط ایران  ( موزه کاخ گلستان، موزه سعدآباد، موزه خلیج فارس، ،موزه مبل ، موزه صلح، موزه تسلیحات، موزه دفاع مقدس، موزه ارگ کریمخانی  شیراز، موزه منطقه ای زاهدان، موزه مفخم بجنورد، موزه اقوام گرمسار، موزه صنعت سمنان، موزه استاد انتظامی...)
طراحی و ساخت مجسمه های شهری (مجسمه های برنزی" کودکان در حال بازی" باغ مجسمه هشتگرد، مجسمه برنزی "ابن هیثم" در موزه سینما واقع در باغ فردوس تهران، مجسمه های برنزی" کودکان در پارک" منطقه 14 ، طراحی و ساخت بیش از 50 پرتره از شخصیتهای برجسته ایران از جمله پروین اعتصامی، پروفسور دولتی، استاد محیط طباطبایی