گزارش تصویری روشنای بزرگان ۴ میرحسن ارژنگ‌نژاد

گزارش تصویری روشنای بزرگان ۴
میرحسن ارژنگ‌نژاد


جمعه ۲۹ شهریور در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران


عکس: لیلا ابراهیمی