هیئت مدیره های قبلی

 هیات مدیره دورسوم:
طاهر شیخ الحکمایی- نادر قشقایی- ملک دادیار گروسیان- ایرج محمدی- حسین فخیمی
 هیات مدیره دور چهارم:
نادر قشقائی- ملک دادیار گروسیان- طاهر شیخ الحکمایی- محمد حسین عماد- پریسا خضابی
هیات مدیره دورپنجم:
طاهر شیخ الحکمایی- مجتبی موسوی- رضا قره باغی- کورش گلناری- محمد حسین عماد
هیات مدیره دور ششم:
مجتبی موسوی- طاهر شیخ الحکمایی- معصومه میرحسینی- رضا قره باغی- کورش گلناری
 هیات مدیره دور هفتم:
منصور آذری- بهداد لاهوتی- نغمه فکور زاده- قدرت اله عاقلی گرگری- طاهر شیخ الحکمایی
 هیات مدیره دور هشتم:
حمید شانس- طاهر شیخ الحکمایی- مجتبی موسوی- منصور آذری- محمد سالاریان
 هیات مدیره دور نهم:
نادر قشقائی- ملک دادیار گروسیان- بهداد لاهوتی- علیرضا فاضلی- فخرالدین کاکاوند
هیات مدیره دور دهم:
نگار نادری پور- روح اله شمسی زاده- محمدرضا یزدی- بیژن غنچه پور- مجید حقیقی
هیات موسس:
فاطمه اسعدی- لی لیت طریان- رضا امیر یاراحمدی- ایرج محمدی- ناصرهوشمندوزیری- محمدعلی مددی- حسین فخیمی-مرحوم حمید رضایی