سومین دوره از اجرای رویداد فراخوان درختستان(زمستان1396)

خلق مجسمه های نوگرا بر تنه درختان تنومند، اما خشکیده تهران، چند سالی است در محورهای پرتردد و خیابان های اصلی آغاز شده است. بهارستانِ امسال فرصتی فراهم آورد که هنرمندان در همه جای شهر، در خیابان های اصلی و فرعی،در کوچه ها و گذرهای کوچک و بزرگ؛ سازه ها و تراش های خلاق خود را بر پیکر خاموش درختان اضافه کنند تا یادگارهای سرسبزی تهران، اینبار به مثابه مجسمه های شهری، جانی تازه بگیرند.

 

زمان اجرا: اسفند 96
مکان اجرا: مناطق 1، 3، 6، 10، 11
دبیر اجرایی: بهداد لاهوتی
هیئت داوران: خانم معصومه میرحسینی- آقایان مجید حقیقی- محمدرضا خلجی- سهند حسامیان- فرزین هدایت زاده