نخستین جشنواره طراحی المان های شهری قرآن و عترت

 

هیات داوران اولین جشنواره قرآن و عترت ، با ارج گذاری به تمامی آثار ارسال شده به دبیرخانه ، امید آن دارد که این رویداد هنری و چشم اندازی روشن برای تمامی هنرمندان مجسمه ساز و فعال در این عرصه را به وجود آورد و به عنوان یک پدیده ارزشی و هنری به حیات خود با کیفیت مطلوبتر به راه خود ادامه دهد.
این هنگامی میسر است که با اتکا به تلاش جمعی نیروهای خلاق در قالب مفاهیم قرآنی و مقدس با رسانه مجسمه در محیط و فضای شهری به وجود آید، آثاری در خور شهر ایرانی.
آثاری که بتواند ارزشهای تاریخی هنر ایران اسلامی با تمامی ظرفیتها و حساسیتهای خیره کننده هنری، امتداد و ادامه دهد.
هیات داوران انتخاب آثار جهت ارائه در نمایشگاه را بر مبنی اصول زیبایی شناسانه، خلاقیت، کیفیت بصری و مفهوم سازی مد نظر قرار داده است وپس از ارزیابی و مقایسه آثار به رتبه بندی ونتیجه زیر رسیده است:

1-جایزه اول : معصومه روستا 
2- جایزه دوم: علیرضا فاضلی
3- جایزه سوم : همراه تاتاری
4- جایزه چهارم: مرضیه سرسریان
5- جایزه پنجم: اسماعیل سهندیان
6- تقدیر: سپیده رزمجو و هامون نظیری
7-در بخش سوره حدید:نسرین زندی روان