نمایشگاه ها و رویداد ها

اولین دوره از اجرای رویداد فراخوان درختستان(زمستان1393)

به یاد باغ‌هایی که بی‌درخت شدند زمانی تهران پر از درخت و باغ بود و حالا از آن همه باغ چیزی برای ما به جا نمانده. 26 گروه مجسمه‌ساز در روز درخت‌کاری در باغ فردوس جمع شدند تا به صورت نمادین از مقوا و کارتن‌ها درخت بکارند. با این پیام که درخت‌های تنفس‌زا و حیات انگیز را تبدیل به کاغذ و مقوا نکنید. باغ فردوس یکی از معدود بازماندگان باغهای…

صفحه2 از4