آرشیو

سومین دوره نمایشگاه مجسمه های کوچک

ایده های بزرگ در حجم های کوچکبدون تردید شروع یک حرکت مسئله ای خاص و مهم است ولی استمرارو ادامه مطلوب آن مهمتر و تاثیرگذارترمی باشد.در این خصوص نمایشگاه مجسمه های کوچک که شاهد برگزاری سومین دوره آن می باشیم، مصداقی است از این مدعا.آنچه که اهمیت این موضوع را مضاعف می کند، اصل اتکا به خود و رویکرد کاملا خود جوش و مستقل در جریان هنری فوق است.نمایشگاه سالانه…

صفحه4 از4