هنرفاخر

 

" سارا روحی صفت "
" فصل اول - هنر فاخر "

نمایشگاه پیش رو اپیزود اول از یک سه اپیزودیست .
ارتباط این اپیزودها صرفا موضوعاتیست که دغدغه ذهنی هنرمند است.

جمعه 28 اردیبهشت ماه 1397
نمایشگاه تا سه شنبه 2 خرداد ماه 1397 ادامه دارد
ساعت بازید : 4 الی 8 عصر
گالری طراحان آزاد پنج شنبه ها تعطیل است