هیات مدیره

عباس مجیدی

رئیس هیات مدیره عضویت در انجمن از سال 1379 و مسئول کمیته کارشناسی انجمن از سال 1393عضويت در موسسه هنرهاي تجسمي ـ از 1380کارشناسی مجسمه سازی ـ دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد پژوهش هنر ـ دانشگاه آزاد تهران مرکز تدریس در رشته هنر و مجسمه سازی و مدرس مدعو دانشکده هنر و معماری دانشگاه انقلاب موسس و مدیر آموزشگاه هنرهاي تجسمي هامان (تاسیس 1382)موسس و  مدير گروه مجسمه…

محمد مهدی صنعتی

نائب رئیس عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران جوايزاثر اول برگزيده يک دهه نقش برجستههاي شهري در دوسالانهي ديوارنگاري براي نقشبرجسته گردونه مهر. 1392 آثار شهرينقش برجسته گردونه مهر، نصب در بزرگراه صدر. 1389نقش برجسته انگاره کهن، نصب در زيرگذر سعدي (دروازه دولت). 1394اثر حجمي ميدان ونک. 1394اثر حجمي براي فستيوال درختستان، نصب در خيابان وليعصر. 1395 نمايشگاههاچهارمين نمايشگاه گروهي اعضاي انجمن هنرمندان مجسمهساز ايران؛ خانه هنرمندان. 1395چهارمين دوسالانه مجسمه…

صفا سبطی

دبیرهیات مدیره کارشناسی: صنایع دستی، کارشناسی ارشد: پژوهش، دکتری پژوهش هنرمقالات منتشر شده- "بدنمندی در پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس" . (نشریه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه)- "مفاهیم فلسفی مرلوپونتی بستری برای تحلیل هنر تعاملی: نگاهی به پرفورمنس کشتزار" . (نشریه علمی پژوهشی کیمیای هنر)- "مسئولیت در برابر مرگ دیگري: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس". (نشریه علمی پژوهشی غرب شناسی بنیادی)- "تحلیل تعامل مخاطب با چیدمان تعاملی «باران متن» بر…

هومن سلیمی

خزانه دار متولد بهمن ماه 1354 در تهرانفارغ التحصیل کارشناسی گرافیک عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران عضو کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران بمدت 4 سالبرگزاری 3 نمایشگاه انفرادی مجسمه و یک نمایشگاه چیدمانشرکت در 2 بینال و حضور در 3 سمپوزیوم مجسمه سازی و بیش از 50 نمایشگاه گروهی مجسمه مشارکت دربرگزاری بیش از 10 نمایشگاه گروهی ، 2 اکسپو در خانه هنرمندان و گالری شیرین و…

معصومه میرحسینی

عضو هیات مدیره متولد 1354 تهرانفارغ التحصیل مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1380عضو انجمن مجسمه سازان ایران از 1381 عضو هیات مدیره انجمن مجسمه سازان از 1387 تا 1389فعالیت در کمیته های انجمن مجسمه سازان ایران داوری در پنج جشنواره ونمایشگاهطراحی و ساخت پنج مجسمه و اینستالیشن شهری تهران نمايشگاههایادبود گرافیتی تهران گالری طراحان آزاد 1393شركت در بينال هفتم مجسمه سازي تهران 1397 شركت در بينال ششم مجسمه…

صفحه1 از2