روح اله شمسی زاده ملکی

دبیر هیات مدیره

مدرس دانشگاه هنر تهران 1391-1396
 مدرس دانشکده هنر دانشگاه ارومیه1387-1391
 دبیر انجمن مجسمه سازان ایران و عضو هیات مدیره انجمن مجسمه سازان 1395
عضو شهرک هنرمندان سیته  پاریس(Cité internationale des arts, Paris) 2016  
سردبیر نشریه مجسمه،انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران  ( دوره سوم 1394/1395)
مدیر اجرایی ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 1393شهریور
مدیر هنری طرح پیشواز  از بهار نوروز 94 گروه حجم ، سازمان زیبا سازی شهر تهران 1394
عصر جهانی سازی شده ؛ جایگشت وانموده به مثابه امر واقع" درمدیای مجسمه،بخش همایش هشتمین جشنواره بین المللی فجر 1394
" مجسمه در جایگاه رسانه (تبیین رفتار سمپوزیومی در حوزه مجسمه سازی)،مجموعه مقالات هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران/ مجسمه و شهر/ پاییز 94
«بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری  »، نشریه هنر های زیبا / هنر های تجسمی / دوره 18 /شماره 3/  پاییز 1392 برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد / دکتر کفشچیان مفدم /دکتر امیر منصوری / روح الله شمسی زاده ملکی
«بررسی لایه های دیوارنگاره محراب مسجد جامع ارومیه»،  مجموعه مقالات،  همایش هم اندیشی شهر ایرانی /شهر تاریخی فرهنگی مذهبی شهر ارومیه 1391، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران،  
«مجسمه در محیط یا بر محیط، نسبت میان مجسمه با محیط و مخاطب »، مجله علمی ترویجی منظر /شماره 19/ تابستان1391
«حس زنگ زدگی بعد از سمپوزیوم » ماهنامه تخصصی منظر،  مجله تخصصی هنر، محیط، منظر، شهر، معماری / سال اول / شماره دوم / آذر 1388