بیژن غنچه پور

خزانه دار

مدرس مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران از سال 1386
سابقه تدریس دروس حجم عمومی ، نقش برجسته، طراحی عمومی، طراحی تخصصی و قالبگیری
سابقه تدریس مجسمه سازی در آموزشگاه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

عضو هیات مدیره دهمین دوره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، 1395
عضو هیات داوری جایزه سازمان زیباسازی شهر تهران در ششمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران 1390
عضو هیات داوری بخش مجسمه "رویداد پیشواز از بهار 94"، سازمان زیباسازی شهرداری تهران
عضو هیات داوری و کارشناسی چند دوره مجسمه‌های شهری، سازمان زیباسازی شهرداری تهران
عضو شورای انتخاب جشنواره هنرهای تجسمی نفس، انجمن اهدا عضو ایرانیان، 1395
عضو هیات داوری آزمون عملی و مصاحبه رشته مجسمه سازی، دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران، سال تحصیلی 92-93
عضو هیات داوری جشنواره نقاشی دیواری "بهاره"، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، خرداد 1394

عضو کمیته انتشارات انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
عضو هیات تحریریه نشریه "مجسمه"، نشریه داخلی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
چاپ چندین مقاله، نقد مجسمه، گزارش و مصاحبه در نشریه "مجسمه"
سخنران سومین نشست مروری بر آموزش هنر (مجسمه سازی) در ایران، تهران، موسسه فرهنگی هنری ماه مهر، خرداد 95
نگارش شیوه نامه تدریس مجسمه سازی برای کلاس‌های فرهنگسراهای شهر تهران
عضو نشریه دانشجویی "اهورا"، نشریه دانشجویی دانشگاه هنر تهران، 1384 تا 1386