فراخوان نمايشگاه نوروزي خانه هنرمندان ايران

فراخوان نمايشگاه نوروزي خانه هنرمندان ايران

خانه هنرمندان ايران، نوروز ٩٧ با برپايي نمايشگاه هايي با همكاري انجمن هاي تجسمي ايران، ميزبان بازديد كنندگان و علاقه مندان خواهد بود.
لذا كميته نمايشگاهي انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران از اعضايي كه آثار مرتبط با نوروز، طبيعت، صلح و اميد دارند دعوت به عمل مي آورد تا تصوير آثار (ساخته شده و آماده ارائه) خود را به همراه مشخصات كامل شامل:

نام اثر
ابعاد
جنسيت و تكنيك
سال ساخت
قيمت

به شماره تلگرام انجمن: 09039871966 تا تاريخ ٩٦/١٢/١٩ ارسال نمايند.
انتخاب آثار تاريخ ٩٦/١٢/٢٠ و تحويل آثار منتخب به خانه هنرمندان در تاريخهاي ٢٤ و ٢٥ اسفند از ساعت ١٤ الي ١٨ خواهد بود.

نمايشگاه از تاريخ ٩٧/١/٢ الي ٩٧/١/١٠ در سالن زمستان خانه هنرمندان ايران داير است.