فراخوان ها

هفتمین سالانه هنر معاصر پرسبوک

فراخوان هفتمین سالانه هنر معاصر پرسبوک منتشر شد فراخوان هفتمین سالانه هنر معاصر پرسبوک با محوریت ،تمرکز و تاثیر علم بر هنر و نیاز محیط زیست با مطالعه بر کبوترخانه های اصفهان منتشر شد.فراخوان هفتمین سالانه هنر معاصر پرسبوک منتشر شد به گزارش هنر آنلاین به نقل از روابط عمومی پرسبوک هفتمین سالانه هنر معاصر پرسبوک مانند دو دوره ى پیشین بر تمرکز و تاثیر علم بر هنر و نیاز…

صفحه3 از4