فراخوان نمایشگاه مجسمه سازی طهران تهران

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکارى گالرى ۴ اقدام به برگزارى فراخوان عمومى جهت نمایشگاه گروهى از آثار منتخب هنرمندان مجسمه ساز مى نماید.

به گزارش گالری آنلاین به نقل روابط عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، کلان شهر تهران به عنوان بزرگترین مرکز شهری خاورمیانه، تا دو سده پیش، در مقابل شهرهای تاریخی و پر آوازه ایران زمین، شهری کوچک به شمار می آمد که در حاشیه شمالی ری قرار داشت و مکانی خوش آب و هوا در دامنه های جنوبی البرز محسوب می شد که تحولات سیاسی کشور از دوره صفوی به بعد، بر اهمیت چهار راهی ارتباطی آن صحه نهاد. بویژه از آن جهت که این شهر در مرکزیت و ثقل جغرافیایی جریان حرکت طوایف قدرتمند مدعی حکومت قرار گرفت. تا اینکه از آغاز قاجاریه به پایتختی برگزیده شد و اهمیت روزافزون یافت و با ورود کشور به عصر جدید پس از انقلاب مشروطه و آغاز دوره پرشتاب شهرنشینی در ایران، تهران با درنوردیدن مرزهای طبیعی و تاریخی خود و الحاق شهرها و روستاهای پیرامون به کلان شهری بزرگ تبدیل گردید که البته در این سیر تغییر و تحولات ، به یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه یعنی بحران بی هویتی نیز دچار گردید. همانطور که میدانید امروزه پدیده های مدرن و معاصر پیاپی ظاهر میشوند و جامعه به شدت دستخوش تحول است و شهرها جلوه گاه اصلی این تحول هستند، در این میان موقعیت ویژه ی تهران به واسطه شرایط خاص در عرصه سیاست بین المللی و به عنوان پایتخت ایران و مرکزیتی برای تجمع نهادها و مراکز قدرت در عرصه های مختلف بویژه فرهنگ و هنر ، وضعیت پیچیده ای به لحاظ ارتباطات انسانی و محیطی و حتی اقلیمی بوجود آورده، که کلید واژه هویت را دچار چالش جدی نموده و این سوال مطرح است، آنچه که امروز در تهران می بینیم و به نام تهران می شناسیم تا چه میزان با آرامان شهر تهران فاصله دارد ، آیا تهران به سمت دیستوپیا درحال حرکت است ؟
از این رو در این نمایشگاه با عنوان "طهران…. تهران!" نگرش خلاقانه و متفاوت هنرمندان و توجه به مسئله بی‌هویتی کلان شهر تهران با نگاهی معاصر مورد نظر می‌باشد.

عنوان نمایشگاه: طهران.... تهران! ️


دبیر فراخوان: مجید حقیقى

شرایط انتخاب آثار:

نگاه خلاقانه هنرمند به موضوع فراخوان.

توجه به کیفیت اجرای آثار

شرایط آثار:

آثار میبایست با کیفیت مطلوب و مقاوم ساخته شوند.

محدودیتی در اندازه آثار به جز ابعاد و مقتضیات نمایشگاه گروهی وجود ندارد.

هنرمند در استفاده از مواد و متریال مختلف آزاد می باشد.

شرایط شرکت در فراخوان:

شرکت در فراخوان برای عموم هنرمندان آزاد می باشد.

ارائه اصل اثر به دبیرخانه فراخوان در تاریخ شنبه ۱۴ و یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶.

هر هنرمند می تواند حداکثر تا ۳ اثر پیشنهاد دهد.