اساسنامه جدید انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران ثبت شد

بنا بر اعلام رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، اساسنامه جدید انجمن به تایید وزارت ارشاد رسید و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار نادری پور رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران اعلام کرد، اساسنامه به روز رسانی شده که توسط مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ٩٦/١٠/٢٢ تصویب شده بود، در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تایید شد و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

وی همچنین گفت: تغییرات اساسنامه با هدف کارآیی بیشتر در چند محور اصلی نظیر فراگیری و تخصصی شدن حیطه فعالیت و وظایف انجمن، پاسخگویی به نیازهای جامعه مجسمه سازان، مشارکت بیشتر اعضا، افزایش اختیارت مجمع و گسترش محدوده وظایف بازرس تدوین شده است.

رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران اشاره کرد: با توجه به گذشت نزدیک به ٢٠ سال از زمان تاسیس انجمن و تغییر نیازهای اعضا، به روزرسانی اساسنامه ضروری بود برهمین مبنا اساسنامه جدید با هدف گسترش امکانات قانونی و ساختاری انجمن تدوین گشته است.

وی ضمن تشکر از اعضای انجمن که در به ثمر رسیدن این مهم، نقش به سزایی ایفا کردند، اضافه کرد :انجمن نهادی اجتماعی، مستقل، پویا و زنده است که باید قادر باشد هر آینه نسبت به تغییرات زمانه و برای حفظ نقش تاثیرگذار خود در جامعه، موضع و سیاست های مقتضی را اتخاذ کند از این رو لازم است تا ساختاری منعطف و تسهیلگر در قبال نیازها و مطالبات اعضای خود داشته باشد.

به گفته وی، امکان صدور مجوز و پروانه فعالیت برای مجسمه سازان با همین رویکرد در اساسنامه دیده شده است.

نادری پوردر پایان گفت: انجمن به عنوان عالی ترین مرجع و نهاد رسمی هنر مجسمه سازی ایران، سیاستگذار این عرصه است و امیدواریم تغییرات اساسنامه به شفافیت و استحکام هر چه بیشتر رابطه انجمن با اعضا و جامعه هنرمندان مجسمه ساز و در نتیجه استقلال و قدرت روزافزون انجمن منجر شود.