دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

اعضاي محترم
چنانچه مستحضريد از اين پس برطبق ماده ١٢ اساسنامه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران، اطلاع رساني مجامع، از طريق روزنامه رسمي، سايت، ايميل و فضاي مجازي انجام ميشود.

ماده۱۲ ـ حدود و وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
تبصره ۱- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده هیات مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله وب سایت رسمی انجمن یا روزنامه کثیرالانتشار و یا درج و ارسال در ایمیل و فضاهای مجازی روز، ساعت، مکان، و دستور جلسه را بطور دقیق قید نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین ۲ مرحله مجمع عمومی باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از۳۰روز تجاوز نماید.
تبصره ۴- برای تشکیل مجامع عمومی حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع مراتب باید در روزنامه کثیر الانتشاردر یک نوبت و در سایت رسمی انجمن و فضاهای مجازی افراد چون ایمیل و شبکه های اجتماعی اعلام گردد. در دعوت نامه روز، ساعت و محل جلسه قید خواهد شد.

 

دانلود دعوتنامه در پایین صفحه