مدارك درخواست صدور مجوز فعاليت مجسمه سازي

 
مدارك درخواست صدور مجوز فعاليت مجسمه سازي به شرح زير مي باشد:

 

- كپي مدارك شناسايي(كارت ملي، شناسنامه)
- كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان
- ٤ عدد عكس پرسنلي ٣*٤
- رزومه نوشتاري هنرمند
- عكس از آثار (تصوير ١٥ اثر در CD)
- پر كردن فرم درخواست مجوز
- فيش واريز به حساب انجمن

مبلغ ٥٠/٠٠٠ تومان براي اعضاي پيوسته
مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان براي اعضاي وابسته
مبلغ ٢٠٠/٠٠٠ تومان براي ساير متقاضيان

شماره کارت انجمن: 6104337910380276
بانک ملت

جهت اطلاعات بيشتر با دفتر انجمن تماس بگيريد.
٨٨٨٢١٨٢٩