اسامی شرکت کنندگان دردهمین نمایشگاه مجسمه های کوچک

انتخاب آثار دهمین فراخوان نمایشگاه مجسمه های کوچک در تاریخ ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه توسط شورای انتخاب، در محل انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران به انجام رسید. این شورا با در نظرگیری ضوابط مندرج در فراخوان و خصوصیاتی از قبیل:
اصالت اثر
توجه به نوآوری و رویکرد جدید هنرمند به
 " کوچک بودن " در معنا، محتوا و مقیاس
 توجه به تفاوت مجسمه کوچک با ماکت 
استفاده خلاقانه از ماده و فرم در جهت گسترش  امكانات بياني
تناسب استیتمنت و عنوان با اثر ارائه شده‌
آثار را مورد نقد و بررسی قرار داد.

همچنین توجه و تشویق آثار موفق از استعدادهای جوان به منظور راهیابی به فعالیت حرفه ای به عنوان یکی از سیاست های این رویداد مورد نظر قرار گرفت.
شورای انتخاب آثار، کیفیت عمومی آثار ارائه شده را شایسته تقدیر ارزیابی کرده و ازین طریق مراتب تقدیر از حضور کلیه هنرمندان شرکت کننده را ابراز ميدارد.