گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: افراسیاب آقاجانی
  • سال تولد:
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:

عنوان: مادر
متریال: تنه درخت
ابعاد: 8*5*5
سال ساخت: 1386

عنوان: همنوایی
متریال: تنه درخت
ابعاد: 11*11*11
سال ساخت: 1392

عنوان: نبرد رستم
متریال: تنه درخت
ابعاد: 8*5*5
سال ساخت: 1395

عنوان: شکار
متریال: تنه درخت
ابعاد: 20*1*0/5
سال ساخت: 1393

عنوان: شکار
متریال: تنه درخت
ابعاد: 1*1*4
سال ساخت: 1388

عنوان: شکار
متریال: تنه درخت
ابعاد: 7*1*4
سال ساخت: 1394

عنوان: شعر مولوی
متریال: تنه درخت
ابعاد: 1*2*5
سال ساخت: 1387

عنوان: روباه و زاغ
متریال: تنه درخت
ابعاد: 1*2*3
سال ساخت: 1395

عنوان: نبرد رستم
متریال: تنه درخت
ابعاد: 8*5*5
سال ساخت: 1395

عنوان: شیر
متریال: چوب
ابعاد: 0/5*0/4
سال ساخت: 1382

افراسیاب آقاجانی