گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: شعبانعلی قربانی
  • سال تولد: 1355
  • مدرک تحصیلی: - دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، 1395. - کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران، 1389. - کارشناسی طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت، 1382. - دوره مطالعاتی شش ماهه در دانشگاه نیویورک 2016 میلادی.
  • WebSite:
شعبانعلی قربانی

سوابق تدریس:
-    عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده صنایع دستی، تدریس از سال 1391 تا کنون.
-    دانشکده هنر فارسان دانشگاه شهرکرد، 1391- 1392.
طرح تحقیقاتی و مقالات علمی-پژوهشی:
-    طرح تحقیقاتی « بررسی میزان تطابق محتوای واحدهای درسی کارشناسی رشته صنایع دستی با مفهوم «دیزاین» با اتخاذ روش تطبیقی و معنا شناختی»، معونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، 1396.
-    مقاله علمی پژوهشی «گل سلولزی، بررسی و شناخت ماده، قابلیت¬ها و کاربردهای آن از منظر هنری»، نشریه¬«هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی»، 1390.
-    مقاله علمی پژوهشی «انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه¬های سلجوقی»،نشریه¬ «مطالعات هنر اسلامی»، 1388.
-    مقاله علمی پژوهشی «نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش طراحی پایه در رشته صنایع دستی»، نشریه نگره، 1394.
کتاب:
-    «گل سلولزی برای هنرمندان سفالگر و مجسمه¬ساز» تالیف، برگرفته از مطالعات پایان نامه¬کارشناسی  ارشد، انتشارات دانشگاه هنر، 1391.
-    «عناصر طراحی»، ترجمه، انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (متن)، 1394.
-    «اصطلاحات مجسمه سازی» ویراستاری کتاب (مقابله¬ای، ادبی، فنی)، انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، (متن)، 1393.
-    «شکل شهر»، ترجمه، «انتشارات یزدا»، 1394.
-    «آموزش گام به گام و تصویری نرم افزار راینو»، ترجمه، «انتشارات یزدا»، 1394.
همایشها و سخنرانی:
-    «سفال ایران، تاریخچه و طراحی از پیش از تاریخ تا معاصر»، دانشگاه نیویورک، دانشکده هنر و آموزش هنر، 2016 م.
-    «سفال ایران، تاریخچه و طراحی از پیش از تاریخ تا معاصر»، جامعه سفال و سرامیک پیترزبورگ، آمریکا، 2016 م.
-    «طراحی کلید نوآوری و توسعه در محصولات صنایع دستی چوبی»، «اولین همایش ملی هنرهای چوبی و سبک زندگی ایرانی در دانشگاه الزهراء»، 1393.
-    «سرامیک-کامپوزیتها؛ آموزه¬های کهن، رهیافت¬های نوین در ارتقاء کیفیت سرامیک¬های هنری»،«اولین هم اندیشی فن¬آوری¬های بومی در هنرهای سنتی ایران»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1392.
-    «مجسمه کوره ها»، «همایش علمی دهمین دوسالانه ملی سفال معاصر ایران»، 1390.
-    کارگاه آموزشی و سخنرانی «معرفی ماده¬ گل سلولزی»، «دهمین دوسالانه¬ی ملی سفال معاصر ایران»، 1390.
-    شرکت در کنفرانس ملی آموزش سفال و سرامیک آمریکا (NCECA)، کانزاس، ایالات متحده آمریکا، 2016 م.
مقالات علمی-ترویجی-تخصصی:
-    «طراحی صنعتی در نروژ و عوامل شکل گیری هویت آن»، نشریه تخصصی طراحی صنعتی، دانشگاه هنر تهران، 1381.
-    «بیومیمتیک، الهام از طبیعت»، نشریه تخصصی طراحی صنعتی، دانشگاه هنر تهران، 1381.
-    «شهرصنعتی و جنبش های مدرن»، نشریه تخصصی تفکر معماری، 1393.
-    «طراحی شهری»، نشریه تخصصی تفکر معماری، 1393.
جوایز و تقدیرنامه ها:
-    رتبه اول بخش تکنیک¬های¬ویژه بدنه،«دهمین دوسالانه ملی سفال معاصر ایران»،¬1390.
-    لوح تقدیر از چهارمین دوره¬ جشنواره¬ ملی تجسمی فجر، 1391.
-    لوح تقدیر از سازمان صنایع دستی ایران 1393.
-    عکس برگزیده «اولین جشنواره¬ فرهنگ شهروندی اصفهان»، شهرداری اصفهان با همکاری دانشگاه هنر اصفهان، 1389.
-    عکس برگزیده «دومین جشنوارهی عکس شهرداری تهران»، 1390.
نمایشگاه ها و جشنواره ها:
-    شرکت در نهمین و دهمین دوسالانه¬ ملی سفال و سرامیک معاصر ایران، 1388، 1390.
-    شرکت در دومین، سومین و چهارمین دوره جشنواره¬ ملی تجسمی فجردر بخش سفال و سرامیک، 1389، 1390، 1391.
-    شرکت در چهارمین دوره¬ جشنواره¬ تجسمی در انتظار صبح، 1390.
-    شرکت در دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت، 1390.  
عضویت:
-    عضو آکادمی جهانی سرامیک، 2017 میلادی (ژنو، سوئیس) The International Academy of Ceramics
-    عضو هیئت مدیره «انجمن هنرمندان سفالگر معاصر ایران»، 1391-1392.
-    عضو کمیته پژوهشی «انجمن هنرمندان سفالگر معاصر ایران»، 1391-1392.
-    عضو پیوسته «انجمن هنرمندان سفالگر معاصر ایران»، از 1385.
-    عضو پیوسته «انجمن مجسمه¬سازان معاصر ایران»، از 1390.
-    عضو پیوسته «موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران» از 1389.