گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: مریم اختر شمار
  • سال تولد: 1359
  • مدرک تحصیلی: لیسانس مجسمه سازی
  • WebSite:
مریم اختر شمار

-برگزاری نمایشگاه انفرادی مجسمه در نگارخانه تجسمی دانشگاه تهران1391
2-برگزیده نقشواره عشق و حماسه1391
3-شرکت در نمایشگاه جانبی نقش واره عشق و حماسه در موزه امام علی(ع)1391
4-برگزاری نمایشگاه گروهی هفت زاویه در نگارخانه برگ  1391