گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: حمیده آتشپا
  • سال تولد:
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا -کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران - کارشناسی ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • WebSite:
حمیده آتشپا

رخدادهای هنری:
•    ساخت مجسمه شهری برای رویداد بهارستان- تهران 1395
•    ساخت مجسمه شهردی در رویداد هنری درختستان- تهران 1395
•    شرکت در نخستین جشنواره ی هنرهای شهری ایران تیرماه 1394
•    شرکت در ورک شاپ تخصصی سنگ زیر نظر حسین علی جبار با هکاری گالری آریا- کارخانه سباسنگ- پاییز 93
•    نمایشگاه گروهی مجسمه- پاییز 1391- تهران- گالری لاله
•    شرکت دراولین جشنواره هنر محیطی تهران- زمستان 1391- تهران- پارک لاله
•    نمایشگاه گروهی نقاشی –تابلوهای کوچک – گالری آریا- اسفند 1392
•    نمایشگاه گروهی نقاشی- اولین اکسپوی فروش آثار چند نسل از هنرمندان نقاش- زمستان 1391- تهران- گالری لاله
•    نمایشگاه گروهی نقاشی- دومین اکسپوی فروش آثار چند نسل از هنرمندان نقاش- مهرماه 1392- تهران- گالری لاله
•    ساخت مجسمه ی فیگوراتیو برای شهر قزوین (در حال انجام پروژه)
•    همکاری در چندین پروژه مجسمه شهری نصب شده در تهران
•    طراح منتخب جشنواره ساعت های آفتابی قزوین

ترجمه و تالیف:
•    تالیف مقاله به زبان انگلیسی حول پژوهش های علمی برمبنای عملکرد خلاقه و هنرمندانه
•    ترجمه و تالیف انواع متون  تخصصی هنری برای نشریات مختلف اعم از: روزنامه اعتماد، روزنامه بهار، دوهفته نامه الف، فصلنامه عکسنامه، و رویداد هنری پدیده
•    تالیف مقاله های متعدد برای سایت های خبری تخصصی در زمینه اخبار به روز دنیای هنر معاصر  
•    مشارکت در ترجمه گروهی کتاب مجسمه سازی امروز (در دست ویرایش)

تدریس:
•    تدریس نقاشی خلاقانه به کودکان زیر 10 سال از 1391
•    تدریس نقاشی با تکنیک اکرلیک برای هنرجویان بالای 10 سال از سال 1391
•    تدریس طراحی آکادمیک- طبیعت بی جان، فیگور، پرتره هنرجویان بزرگسال از سال 1390
•    تدریس مجسمه سازی خلاقانه برای کودکان زیر10 سال از
•    تدریس مجسمه سازی فیگوراتیو و آکادمیک برای هنرجویان نوجوان و بزرگسال از1390