گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: حسین ابتهاج نیا
  • سال تولد: 1351
  • مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
  • WebSite:
حسین ابتهاج نیا

 1- مدرس دانشگاه سوره شیراز
2- مدرس جهاد دانشگاهی شیراز
3- مدرس دانشکده هنر آپادانا شیراز
4- ساخت المان 14 متری میدان نورآباد (فارس)
5- ساخت نیم تنه برنزی حسینعلی رئیسی (اردکان فارس)
6- ساخت 70 نقش برجسته برنزی در پارک های شیراز
7- ساخت 10 پرتره شهید (آبادان)
8- ساخت پرتره های شهدای مخابرات فارس
9- ساخت پرتره شهید مصلی نژاد (نیم تنه برنزی) – شیراز
10- ساخت نقش برجسته 1700 مترمربع کتابخانه و اسناد ملی فارس (شیراز)
11- ساخت المان سردرب پارک حجاب (شیراز)
12- ساخت المان میدان شهدا قطرویه (سیرجان)
13- ساخت المان شهدای گمنام نیریز فارس
14- ساخت المان نقش برجسته آبادان
15- ساخت المان معراج پل عراق رشت (فولادی)
16- ساخت مجسمه چوبی پیاده راه رشت
17 - ساخت مجسمه مادر (آستانه اشرفیه)
18 - ساخت 5 سردیس از مشاهیر آستانه اشرفیه
19- ساخت تندیس دکتر حشمت (آستانه اشرفیه)
20- ساخت المان کتاب دکتر معین (آستانه اشرفیه)
21- ساخت المان ساعت میدان شهرداری (آستانه اشرفیه)
22- ساخت المان عبور شش متر فولادی بندرانزلی
23- ساخت مرد نی نواز ماسال
24- طراحی و مشاوره پل مسجد جامع عتیق اصفهان
25- مشاوره سقف بانک مرکزی تهران (جردن)
26- اجرای ورکشاپ پسماند در شیراز
27- اجرای ورکشاپ پسماند (پارک شهر رشت)
28- اجرای ورکشاپ چوب (رشت)