گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: صبر علی لوائی
  • سال تولد: 1346
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:
صبر علی لوائی

سابقه تحصیل در محضر اساتیدی چون :
استاد پروفسور حسین فخیمی
استاد دکتر هوشمند وزیری
استاد دکتر جعفر نجیبی
سوابق کاری:
•    30 سال تجربه مجسمه سازی حر فه ای
•    عضو انجمن مجسمه سازان ایران
•    عضوافتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی تهران
•    شرکت در اولین بینال ملی آثار حجمی موزه هنرهای معا صر تهران 1374
•    شرکت در بخش اصلی سومین سمپوزیوم بین  لمللی ( سنگ تهران ) ابان 1390
•    شرکت در نخستین  سمپوزیوم ملی سردیس شهیدان دفاع مقدس مهرماه  1389 گالری برگتهران
•    شرکت در دومین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی سردیس سرداران شهید دفاع مقدس 1390 تهران
•    شرکت دراولین سمپوزیوم  ملی سردیس شهدای  ماکو1395
•    شرکت در اولین سمپوزیوم  ملی سردیس شهدا ومشاهیر بافق یزد 1396
•    ساخت تندیس امیر کبیر ( نصب در محوطه تئاتر شهر تهران ) برنز
•    سابقه همکاری باسازمان میراث فرهنگی تهران  مولازبرداری از کتیبه های تخت جمشید شیراز1381
•    مولازبرداری ازنقش برجسته های اثارتاریخی تخت جمشید برای دانشگاه هاروارد امریکا 1381
•    ساخت مجسمه شهید موسی کلانتری(برنز) پارک جوانمردان
•    ساخت مجسمه شهید دکتر فیاض بخش(برنز)    پارک جوانمردان
•    ساخت مجسمه شهیدمحمود قندی
•    شرکت در ورکشاپ برج میلاد تهران ساخت تندیس شهید اوینی1394
•    ساخت تندیس فردوسی (برنز) سفارش زیبا سازی تهران
•    .ساخت تندیس دکتر حسابی
•    ساخت سردیس مخدومقلی شاعر ترکمن
•    ساخت سردیس مجسمه استاد مطهری
•    ساخت مجسمه ماهیگیرها میدان شیلات بابلسر
•    ساخت مجسمه شهید اشرفدین شهید رسانه
•    ساخت تندیس شهید ابراهیم هادی بسفارش زیباسازی تهران برنز
•    ساخت  سه پرتره برادران شهید حسنی سفارش زیباسازی تهران زمستان 1395نصب در منطقه 17
•    ساخت چندین تندیس مشاهیر کشور و شرکت در رویدادهای هنری کشور
•    نمایشگاه انفرادی گالری سبلان سال86
•