مروری بر آثارنمایش فیلم ابراهیم معمارزاده طهرانی

روشناى بزرگان ۳
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار ميكند
مرورى بر آثار و نمايش فيلم
ابراهیم معمارزاده طهرانی
جمعه ۶ اردیبهشت ساعت ١٧ در سالن میرمیران خانه هنرمندان ايران
نمايشگاه از تاريخ ۶ الى ۲۴ اردیبهشت از ساعت ۱۴ الى ٢١ برپا است