32اثر در سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد منتخب شدند

32 اثر در سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد منتخب شدند
نتایج داوری و اسامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد منتشر شد.
به گزارش انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران ، داوری در دو مرحله صورت گرفت در مرحله اول از 110 شرکت کننده 59 اثر به مرحله دوم راه یافتند و پس از بازبینی نهایی 32 نفر جهت ارائه اثر در نمایشگاه سومین دوسالانه مجسمه های شهری انتخاب شدند.
لازم به ذکر است مبنای گزینش متناسب با متن فراخوان و رویکردهای تعریف شده و همچنین توجه به مناسبات و تعاریف مجسمه در بستر شهر مشهد صورت گرفته است.
راه یافتگان می توانند ماکت اثر خود را برای حضور در نمایشگاه تا تاریخ پنجم تیر ماه به انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران و یا خانه هنرمندان مشهد تحویل دهند.
در نمایشگاه سومین دو سالانه مجسمه های شهری برگزیدگان جشنواره های ملی و هنرمندان منتخب مشهدی مجشمه ساز حضور خواهند داشت.
گفتنی است اسامی راه یافتگان به شرح ذیل می باشد.