نمایشگاه منتخبی از آثار زنده یاد

نمایشگاه منتخبی از آثار زنده یاد
ناصر هوشمند وزیری
جمعه ۲۹ شهریور ساعت ۱۷ تا ۲۲ گالری استاد ممیز خانه هنرمندان ایران
نمايشگاه تا تاريخ ۹ مهرماه از ساعت ۱۳ الى ۲۱ برپا است