درگذشت استاد مسعود عربشاهی را به جامعه هنری و هنرمندان مجسمه ساز تسلیت می گوییم.