زمان ارسال آثار برای فراخوان هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی

شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران، بدلیل تقاضای جمع زیادی از هنرمندان مبنی بر کوتاه بودن زمان ارائه طرح های پیشنهادی؛ مهلت ارسال طرح ها را تا روز یکشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۴ تمدید می نماید.