اطلاعیه

شورای برگزاری اکسپو به منظور رفع ابهام در هزینه های ورودیه نمایشگاه و چاپ آثار در کتاب اکسپو، اطلاعیه بالا را اعلام میکند.
لازم به ذکر است سایر هزینه ها برای کسانی است که علاقمند به معرفی خود ویا مجموعه خود به صورت جداگانه هستند.