اسامی هنرمندان راه یافته در بخش فراخوان 11 نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک

11نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک درگالری شیرین.

افتتاحیه جمعه اول آذر1398ساعت16تا20.

نمایشگاه تا13آبان برپا است.

آدرس:کریمخان زند خیابان سنایی کوچه13 پلاک5