مجمع فوق العاده ( نوبت دوم ) انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران

بدین وسیله به استحضار میرساند:

مجمع فوق العاده ( نوبت دوم ) انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران در تاريخ ۲۲ دیماه ۹۶ در محل خانه هنرمندان ايران تشكيل گرديد. در این مجمع با مشاركت اکثریت اعضا براي اولين بار پس از تاسيس انجمن، اساسنامه مورد بازنگری قرار گرفت و پس از بحث و گفتگو و استماع نظرات مختلف به تصویب مجمع عمومی رسید.


مشارکت اعضا در مجمع: ۳۲۸ نفر
تعداد اعضای حاضر در جلسه: ۲۰۸ نفر
تعداد اعضايي كه وکالت داده اند: ۱۲۰ نفر


اهم موارد اصلاح اساسنامه عبارت است از:

اهداف و وظایف
این اصلاحات با حفظ رسالت های تعریف شده انجمن مندرج در اساسنامه، به گسترش اختیارات قانونی انجمن به عنوان نهاد تخصصی و حقوقی هنر مجسمه سازی در کشور میپردازد. همچنین با تصریح قابلیت های انجمن  جایگاه آن را به عنوان نهاد مستقل  سیاست گذاری، تصمیم گیری و کارشناسی نسبت به نیازهای کنونی و رو به توسعه هنر مجسمه سازی کشور مطرح میسازد. در این بخش بطور خاص به افزایش اختیارات حقوقی انجمن در موضع گیری، رفع اختلافات و احقاق  حقوق مادی و معنوی اعضا اشاره شده است.(فصل اول ماده ٥)
 همچنین در بند ۱۹ ماده ٢٦ تشخیص، کارشناسی و معرفی اعضا جهت صدور مجوز یا پروانه فعالیت مجسمه سازی از وزارت ارشاد در دستور کار قرار مي گيرد.

شرایط اختصاصي پذیرش عضو
اصلاحات اعمال شده در این بخش به طور کلی شرایط پذیرش عضویت را ضابطه مند و
بر اساس میزان امتیاز متقاضی طبق آیین نامه تدوین شده مجاز می شمارد‌. از این رو سویه حرفه ای فعالیت های متقاضیان در کنار تحصیلات و یا سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار مي گيرد.(فصل دوم .ماده ٧)

انواع عضویت
با توجه به نیازهای موجود و محوریت اصلاحات اساسنامه بر رشد کیفی و  حرفه ای انجمن، همچنین به منظور ایجاد زمینه مسئولیت متقابل و مشارکت مستمر اعضا در تصمیمات مجامع، اعضای جدید با عنوان عضویت "وابسته" به انجمن خواهند پیوست. این اعضا ضمن برخورداری از کلیه امکانات و خدمات عمومی انجمن، میتوانند پس از ۲ سال فعالیت در کمیته های انجمن و یا پس از ۵ سال فعالیت حرفه ای و با ارائه مستندات به عضویت "پیوسته " یا بدنه فعال و حرفه ای انجمن بپیوندند.  اعضای "پیوسته" ضمن برخورداری از کلیه خدمات عمومی انجمن، مجاز به حق رای در مجامع، کاندیداتوری جهت انتخابات هیات مدیره، بازرس و مشارکت موثر در تصمیمات و فعالیت های کلان میباشند.

لازم به ذكر است تمامي اعضا انجمن در حال حاضر عضو "پيوسته" محسوب ميگردند. همچنین اعضای پیوسته در صورت عدم حضور در مجامع انجمن (بصورت حضوری یا وکالتی) برای دو دوره متوالی یا ۴ دوره غیر متوالی، از عضویت پیوسته به عضو وابسته تبدیل میگردد‌.

همچنین عضویت "افتخاری" به عنوان نوع سوم عضویت مطرح می شود. این نوع عضویت تنها شامل شخصیت های موثر فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهد بود که ازین طریق موجبات گسترش تعاملات و تبادلات فرهنگی در جهت نیل به اهداف انجمن فراهم گردد. ( این اعضا حق رای در مجامع و یا امکان کاندیداتوری در ارکان انجمن را نخواند داشت‌)( مواد ٧و٨ از فصل دوم )

حق عضویت
انتقال تصمیم گیری در مورد تعیین حق عضویت سالانه و وروديه از مجامع فوق العاده به مجامع عادی (بند ٤ و ٥، ماده ١٠)

افزایش اختیارات بازرسان
 افزایش اختیارات بازرس قانونی انجمن به منظور نظارت كلی بر عملکرد هیات مدیره علاوه بر مخارج و مسايل مالی انجمن
( بند ٣، ماده ۳۰)

 اطلاع رسانی و فضای مجازی
در این نوع از اصلاحات، امکان استفاده بهینه و موثر از فضای مجازی در جهت اطلاع رسانی، نظر سنجی و غیره و همچنین مکاتبات رسمی انجمن و اعضا به رسمیت شناخته میشود. (ماده١٢)

همچنين سند چشم انداز انجمن با تاكيد بر نقش و جايگاه انجمن به عنوان معتبرترين تشكل مستقل در حوزه مجسمه سازي ايران با تبيين اهداف در دو بخش استراتژيك و عملياتي به تصويب مجمع با حداكثر آرا رسيد.

روابط عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران