فراخوان پژوهشی دهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران