بیانیه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در خصوص اجرای پرفورمنس و آسیب به مجسمه "ماده و فکر"

ا

«بیانیه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در خصوص اجرای پرفورمنس و آسیب به مجسمه "ماده و فکر"، نوریوکی هاراگوچی در موزه هنرهای معاصرتهران

مجسمه ماده وفکر(حوض روغن ) اثر نوریوکی هاراگوچی مجسمه ساز ژاپنی سال 1976 مقارن با افتتاح موزه هنرهای معاصر تهران؛ در محل موزه بصورت دائمی نصب شده است، این اثر مهر ماه 1396 با حضور هنرمند بازسازی و مرمت شد. اکنون بعد از گذشت چهار سال و در فقدان هنرمند ( در گذشت 1399 ) ، این اثر طی برنامه پنج گنج ، بزرگداشت حکیم نظامی ، روز شنبه 21 اسفند با اجرای پرفورمنس "پرنده ماهی" ، دچار آسیب گردیده و به حریم اثر تجاوز شده است.
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با ابراز تاسف شدید از این اتفاق غیر مسولانه ، موضع خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.
یک. هر چند در بیانیه و توضیحات موزه به اجرای آثار تعاملی با آثار هنری اشاره شده ، اما تعرض به حریم و خدشه به اصل اثر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و مسولیت سهل انگاری در برنامه ریزی و انتخاب اثر با مسولین برگزاری است.
دو. گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، جزو سرمایه ملی است؛ حفاظت از آثار و رعایت اصول حرفه ای حفاظت؛ کمترین کاری است که مدیران موزه ملزم به رعایت آن هستند.
سه. انتخاب موزه هنرهای معاصر تهران و اجرای آثار تعاملی در محل موزه با گنجینه منحصر بفرد آن، نیاز به پروسه مطالعاتی و تحقیقاتی و حساسیت های حرفه ای دارد.
لذا انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران قویا از مسولین موزه و عوامل برگزاری رویداد درخواست دارد جهت روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی، مستندات پروسه مطالعاتی اجرای اثر و پیش بینی های صورت گرفته از طرف موزه را ارایه فرمایند.»