گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: نسیم ابوالقاسم
  • سال تولد: 1354
  • مدرک تحصیلی: لیسانس ادبیات زبان فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
  • WebSite:

عنوان:خانه هاي رويايي

سال:١٣٩٤
متريال:ميكس مواد،رنگ،نور
ابعاد:٢*١*٧٠

عنوان:سرمستي
متريال:ريخته گري الومينيرم
ابعاد:٦٠*١٥*٢٠
سال:1395

عنوان:ققنوس شماره ١
سال:١٣٩٤
متريال:اهن،الومينيوم،رنگ
ابعاد:٧٠*٢٠*١٥

عنوان:مرغ ماهيخوار
متريال:ريخته گري الومينيم،اهن،الومينيم
ابعاد:٧٠*١٠*١٧
سال:١٣٩٣

عنوان:بدون عنوان
متريال:اهن،الومينيوم،جوشكاري
ابعاد:١/٥*٧٠*٩٥
سال:١٣٩٣

عنوان:رويا
سال:١٣٩٤
متريال:ريخته گري الومينيوم،اهن،الومينيم
ابعاد:٥٠*٢٦*٣٠

عنوان:يادمان ليلي ومجنون
ابعاد:٦٠*٤٦*٥٠
سال:١٣٩٥
متريال:استيل،نقاشي،سنگ

عنوان:ققنوس
ابعاد:٨٠*٣٨*١٥
متريال:اهن،ريخته گري الومينيم،الومينيوم
سال:١٣٩٣

ابعاد:٥٧*٣٠*١٥
متريال:اهن،الومينيوم
سال:١٣٩٢

عنوان:فاتحان افتاب

ابعاد:٢*٥٠*١
سال:١٣٩٤
متريال:اهن،ميكس مواد

نسیم ابوالقاسم

•    عضویت در انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
•    حضور در کلاس های آزاد نقاشی، مجسمه سازی، طراحی داخلی دانشگاه تهران
•    کار تحت نظر پرفسور بهروز دارش در کارگاه مجسمه سازی چوب، سنگ، آهن و آلومینیم به از چهار سال گذشته تا کنون و انجام کارهای مفهومی و تنظیمی
•    حضور در اولین نمایش مجسمه سازی در تهران، ایران، 1387
•    برنده جایزه اول  در مسابقه المپیک و هنر، تهران، ایران، 1387
•    هنرمند برگیده در فستیوال هنرهای تجسمی فجر، تهران، ایران، 1388
•    هنرمند منتخب در“First Tehran Urban Biennale Sculptures”, ، تهران، ایران، 1388
•    هنرمند منتخب در“First Tehran Iron Symposium  Sculptures”, ، تهران، ایران، 1388  
•    هنرمند منتخب نهایی در Art Laguna  International Art Prize ، ونیز، ایتالیا، 1390
•    هنرمند منتخب نهایی در Dream Cycles Competition ، اورورا، ایالت ایلینوز، آمریکا، 1390
•    برنده جایزه چهارم  در المنت های رضوی، مشهد، ایران، 1390
•    برنده جایزه اول  در“Second Tehran Urban Biennale Sculptures" ، تهران، ایران، 1390
•    نمایش گروهی در گالری فروهر، 1391
•    نمایش گروهی در گالری هفتان، 1391
•    نمایش گروهی در سفارت بلژیک، تهران، ایران، 1391
•    حضور در بیینال شهری (گالری برگ)و تهران، ایران، 1392
•    منتخب کار به منظور نصب کار در داخل شهر تهران(بوستان ملت)، 1392