گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: مهیار اسدی
  • سال تولد: 1363
  • مدرک تحصیلی: دانشجوی در حال ارائه رساله دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان-کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران -کارشناسی مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
  • WebSite:
مهیار اسدی

مدرس مدعو مقطع کارشناسی رشته مجسمه¬سازی، دانشگاه تهران و دانشگاه هنر (از 1393)
مدرس مدعو مقطع کارشناسی ارشد رشته¬های گوناگون، دانشگاه تهران، سوره و آزاد (از 1394)
مسئول کمیته انتشارات انجمن هنرمندان مجسمه¬ساز و سردبیر نشریه «مجسمه» (از 1395)
داوری مقالات در نشریه¬های علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی (از 1394)
عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران (1394)
نگارش چندین نقد و مقاله علمی و ژورنالیستی در نشریات گوناگون (از 1392)
برگزاری 2 نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی مجسمه (از 1384)