گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: ابراهیم اسکندری
  • سال تولد: 1365
  • مدرک تحصیلی: لیسانس مجسمه سازی، دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۹ فوق لیسانس نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد،۱۳۹۶
  • WebSite:

نام اثر: شير يا خط
متریال : فايبرگلاس- استنسيل-صدا
اندازه : اندازه طبيعى
مجموعه شخصى- تهران
سال ساخت: ١٣٩٣

نام اثر: تخت
متریال : فايبرگلاس- استنسيل-صدا
اندازه : اندازه طبيعى
مجموعه شخصى- تهران
سال ساخت: ١٣٩٣

نام اثر: ريدينگ
متریال : فايبرگلاس- استنسيل-صدا
اندازه : اندازه طبيعى
مجموعه شخصى- تهران
سال ساخت: ١٣٩٣

نام اثر: اتاق شماره ٢٢
متریال : فايبرگلاس-صدا
اندازه : اندازه طبيعى
مجموعه شخصى- تهران
سال ساخت: ١٣٨٩

نام اثر: باجه
متریال : فايبرگلاس- استنسيل-صدا
اندازه طبيعى
اديشن ١:مجموعه شخصى- نيويورك
اديشن٢:مجموعه شخصى- تهران
اديشن ٣: موزه  دى دى- محمودآباد ايزدشهر
مجموعه شخصى- تهران
سال ساخت: ١٣٩٣

نام اثر: دربند
متریال : فايبرگلاس- استنسيل
اندازه طبيعى
مجموعه شخصى- تهران
سال ساخت: ١٣٩٥

نام اثر: باجه
متریال : فايبرگلاس- آهن
اندازه طبيعى
محل نصب: خيابان شريعتى- تهران
سال ساخت: ١٣٩٣

نام اثر: صندوق
متریال : برنز- آهن
اندازه طبيعى
مجموعه باغ ملى- موزه ارتباطات- تهران
سال ساخت: ١٣٩٠

نام اثر: جوانان 57
متریال : فايبرگلاس
اندازه طبيعى
محل نصب: خيابان ماندلا- تهران
سال ساخت: ١٣٩٤

نام اثر: جلال آل احمد
متریال : برنز
اندازه :110*70
محل نصب: ل رومى -خيابان كريمى- تهران
سال ساخت: ١٣٨٨

ابراهیم اسکندری

فعالیتهای هنری:
« گزارش هواشناسی » نمایشگاه انفرادی گالری آران، تهران ۱۳۹۳
نصب ۴  مجسمه شهری با عناوین: پرتره جلال آل احمد، صندوق، باجه، جوانان
شرکت در ۸ نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه ازسال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸
شرکت در اولین جشنواره تجسمی فجر، موزه هنرهای معاصر، ۱۳۸۷
شرکت در دومین بینال طراحی معاصر ایران، موزه امام علی، ۱۳۸۸
شرکت در اکسپو مجسمه تهران، گالری شیرین، ۱۳۸۹
برگزیده دومین بینال مجسمه سازی فضای شهری تهران، ۱۳۸۹
« دایوراما » نمایشگاه گروهی به همت دکتر توماس م. بوکسبام، محل اقامت سفیراتریش در تهران، ۱۳۹۰
« واقعیتی دیگر» نمایشگاه گروهی، گالری آران ، تهران، ۱۳۹۰
« پست پاپ » نمایشگاه گروهی، گالری ماه مهر، تهران، ۱۳۹۱
شرکت درسومین بینال مجسمه سازی فضای شهری تهران، ۱۳۹۲
شرکت درنمایشگاه « هفت نگاه » فرهنگسرای نیاوران، تهران، ۱۳۹۴
شرکت درچهارمین بینال مجسمه سازی فضای شهری تهران، ۱۳۹۴
« تهران، حقیقی یا مجازی» نمایشگاه گروهی، گالری پروژه های آران ، تهران، ۱۳۹۵
« با ریشه هایم » نمایشگاه گروهی، کپیتال آرت، لندن، ۱۳۹۶
« وضعیت » هفتمین بینال مجسمه سازی تهران، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۹۶