گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: مریم اختر شمار
  • سال تولد: 1359
  • مدرک تحصیلی: لیسانس مجسمه سازی
  • WebSite:

عنوان:از مجموعه رهایی
متریال:ترکیب مواد
ابعاد: cm80*80*100

عنوان:
متریال:پلکس گلاس
سال ساخت:1390
ابعاد:30*30*30

عنوان:سرو و پرنده
متریال:برنز
سال ساخت:1390

عنوان:مجسمه وحدت
متریال:پلکس گلاس
ابعاد:30*30*30

عنوان:از مجموعه رهایی
متریال:ترکیب مواد
سال ساخت:1392


متریال:پلکس گلاس
سال ساخت:1390
ابعاد:50*20*30

عنوان:از مجموعه رهایی
متریال:ترکیب مواد
سال ساخت:1390
ابعاد:30*30*30

عنوان:مادر
متریال:برنز
سال ساخت:1390
ابعاد:10*10*5

عنوان:از مجموعه رهایی
متریال:ترکیب مواد
ابعاد:30*30*30

متریال:برنز _سنگ
ابعاد:10*10*20

مریم اختر شمار

-برگزاری نمایشگاه انفرادی مجسمه در نگارخانه تجسمی دانشگاه تهران1391
2-برگزیده نقشواره عشق و حماسه1391
3-شرکت در نمایشگاه جانبی نقش واره عشق و حماسه در موزه امام علی(ع)1391
4-برگزاری نمایشگاه گروهی هفت زاویه در نگارخانه برگ  1391